Užupio respublikos konstitucija žemaitiškai

Spausdinti puslapį

UŽUPĖ RESPUBLIKAS KONSTITUCĖJĖ

 

 

1. Žmuogus tor teisė givent šalė Vilnelės, vo Vėlnelė tekiet šalė žmogaus.

2. Žmuogus tor teisė i karšta vundini, šėldima žeimos laiko i i čerpės stuoga.

3. Žmuogus tor teisė numėrt’ė, bet ta nie anuo pareiga.

4. Žmuogus tor teisė klist’ė.

5. Žmuogus tor teisė but vinintelis.

6. Žmuogus tor teisė miliet’ė.

7. Žmuogus tor teisė but nemilims, bet nebutina.

8. Žmuogus tor teisė but nežimus i nežinuoms.

9. Žmuogus tor teisė tingiet’ė aba nedėrbt’ė nieka.

10. Žmuogus tor teisė miliet’ė i globuot’ė katė.

11. Žmuogus tor teisė rupintėis šunim iki vėina iš anu givenima pabaiguos.

12. Šou tor teisė but’ė šunim.

13. Katie neprivala miliet’ė sava šeimininka, bet sunkė adina privala anam padiet’ė.

14. Žmuogus tor teisė kartas nežinuot’ė, a uns tor pareigu.

15. Žmuogus tor teisė abejuot’ė, bet tata nėr anuo pareiga.

16. Žmuogus tor teisė but laimings.

17. Žmuogus tor teisė but nelaimings.

18. Žmuogus tor teisė tiliet’ė.

19. Žmuogus tor teisė tikiet’ė.

20. Žmuogus netor teisės privartaut’ė.

21. Žmuogus tor teisė suvuokt’ė savo mėnkistė i didibė.

22. Žmuogus netor teisės kėsėntėis i omžinibė.

23. Žmuogus tor teisė suprast’ė.

24. Žmuogus tor teisė nieka nesuprast’ė.

25. Žmuogus tor teisė turiet’ė visuokis tautibės.

26. Žmuogus tor teisė švėst’ė aba nešvėst’ė sava gimtadėinė.

27. Žmuogus privala atmint’ė sava varda.

28. Žmuogus gal dalintėis tou, kou uns pats tor.

29. Žmuogus negal dalintėis tou, kou uns pats netor.

30. Žmuogus tor teisė turiet bruoliu, seseru i tėvu.

31. Žmuogus gal but laisvos.

32. Žmuogus pats atsaka u sava laisvė.

33. Žmuogus tor teisė kriuokt’ė.

34. Žmuogus tor teisė but nesuprasts.

35. Žmuogus netor teisės padaryt’ė kėta karta.

36. Žmuogus tor teisė but asmenėšks.

37. Žmuogus tor teisė neturiet’ė nikokiu teisiu.

38. Žmuogus tor teisė nebijuot’ė.

Nenugaliek.

Nesigink.

Nepasėdouk.